photo kansai
           Barber camera club

 Phto ギャラリ−      NEXT
kansairiyocamera@hello.odn.ne.jp
 関西理容カメラクラブ        会長 田中 義帝
 カラ−写真、モノクロ写真、白黒写真 カラ−風景、スナップ写真

関 西 理 容 カメラクラブ